Projekti S.W.A.N. ekosistemi inovativ per Ballkanin Mesdhetar

Edhe pse ka patur dhe ka shumë iniciativa ricikluese të përdorimit të cikleve të produkteve ekzistuese dhe të teknologjisë rikuperuese, ende ekzistojnë burime të rëndësishme mbetjesh dhe materialesh, të cilat kërkojnë adresim të mëtejshëm për shkak të veshtirësisë (kostos dhe kompleksitetit) të riciklimit të tyre, volumit të madh të tyre si dhe të gjurmës së tyre të karbonit.

Në këtë kontekst, Shqipëria do të jetë pjesë e një platforme dixhitale rajonale të menaxhimit të mbetjeve të ngurta jo të rrezikshme, të prodhura dhe të perdorura nga industritë e ndryshme. Kjo do të bëhet e mundur me anën e projektit SWAN (Platforma dixhitale për ripërdorimin e mbetjeve të ngurta për Balkanin), i cili është një projekt që financohet nga fondet e BE dhe Fondet Kombëtare të vendeve pjesëmarrëse të Ballkanit Mesdhetar si Shqipëri, Greqi, Qipro dhe Bullgari.

PROJECTS

Year Assignment Name Supported by
2022-2023 Support the improving management of ‘Prespa’ National Park in Albania by habitat mapping according to N2000

–          Drafting the terrestrial habitat map based on Natura 2000 approach

–          Involvement of the local stakeholders

–          Capacity building for local Administration of Protected Areas and municipal staffs on habitat mapping and species monitoring

–          Involvement of the local schools and young scientists in habitat mapping

PONT

Prespa Ohrid Nature Trust (PONT)

 

2021-2023 Lobbying and advocacy for the drafting of new law for the prevention of the burning of agricultural lands in Albania (drafting of the law to ban burning agriculture lands).

Output: through a wide consultation process, a new law was drafted by ILIRIA organization and recently approved by Albanian Parliament (law no.68/2023)

European Policy Center (EPC, Belgium) with financial support from the European Union.

 

2021 Networking of Albanian Alps’ shepherds with hut in mountains for nature protection and the model of green economy as a sustainable income for farmers UNDP Albania
2020-2022 SRE of Prespa NP –Assessment, protection and in-situ/ex-situ conservation, through involvement of young professionals.

–          Identification the rare and endemic species in Prespa National Park

–          Drafting the Manual on Plant Species Assessment and Monitoring

–          Photo exhibition of rare and Endemic plants

–          Publication the book ‘Rare and Endemic Species in ‘Prespa’ National Park in Albania

PONT&CEPF

 

2019 -2020 Drafting the Strategic Environmental Assessment (SEA) Plans for 5 different areas;

–          SEA reports of the project “Master plane study for 5 (five) priority areas for Tourism Development” in Albania

–          Public consultation and hearing events

“ATELIER 4” shpk, Tirana. Albania
2018-2020 Carbon Sequestration Monitoring, in frame of the project: ‘The Assisted Natural Regeneration of Degraded Lands in Albania’ – a CDM project.

–          Monitoring the carbon sequestered in project area based on approved methodology

–          Drafting the profit schemes for local and national stakeholders

–          Drafting the relevant reports

Project financed by the World Bank and SIDA and implemented by Albanian Ministry of environment.